Trụng bán nguyệt có móc chống nổi khi nước cạn dần

0937 022 335